Aktualność

28
czerwca 2020

 

Gdynia wymieniła ponad 5 tys. opraw sodowych oświetlenia ulicznego. Do modernizacji oświetlenia przymierza się teraz Puck. Jest to doskonały sposób na redukcję kosztów oraz poprawę bezpieczeństwa na drodze, a także obniżenie emisji CO2.

 

W Gdyni w ciągu czterech miesięcy wymieniono 5658 szt. opraw sodowych na oprawy LED. Ta zamiana zredukuje zużycie energii elektrycznej oraz przyczyni się do obniżenie emisji CO2 o 8000 ton rocznie. Zastosowane oprawy uliczne LED są wykonane bez użycia pierwiastków szkodliwych dla środowiska (ołów, rtęć, związki arsenu). Ich wysoka efektowność pozwala zmniejszyć zużycie energii elektrycznej. Pozwala to na redukcję emisji CO2 oraz związków siarki, azotu i innych substancji toksycznych. Bardzo istotną z punktu widzenia ekologii kwestią jest też fakt, że dzięki ukierunkowaniu światła wprost na oświetlane powierzchnie, bez efektu „śmiecenia światłem” nowa technologia przyjazna jest dla zwierząt prowadzących nocny tryb życia oraz nie wpływa negatywnie na cykl fotosyntetyczny roślin.

 

Do wymiany 3362 szt. opraw oświetlenia ulicznego przygotowuje się teraz gmina Puck. Modernizację wykona spółka Energa Oświetlenie. Prace modernizacyjne poprzedzi audyt oświetleniowy, który pozwoli dobrać oprawy do konkretnych sytuacji drogowych. Modernizacja ma zostać ukończona do 30 czerwca 2021 r.