Aktualność

27
grudnia 2016

Trwa przygotowywanie wydawnictwa promocyjno-informacyjnego „Memorandum NORDA”. Publikacja ukaże się pod koniec marca 2017 r.

Memorandum składać się ma z trzech osobnych wydawnictw:
•    Destynacja Norda,
•    publikacji informującej o dokumentach strategicznych i operacyjnych dla
obszaru funkcjonalnego Nadmorski Obszar Usługowy NORDA;
•    publikacji informującej o dokumentach strategicznych i operacyjnych dla
obszaru funkcjonalnego Dolina Logistyczna.


Trzy części Memorandum stanowić będą kompleksową informację o wspólnych działaniach i dokonaniach samorządów podjętych w ramach Forum Norda oraz projektu NORDA – Północny Biegun Wzrostu.

Destynacja Norda poświęcona zostanie opisowi obszarów wchodzących w skład Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Norda. W kolejnej publikacji opisany zostanie Nadmorski Obszar Usługowy Norda. Trzecie wydawnictwo przedstawi dokumenty strategiczne i operacyjne obszaru funkcjonalnego Doliny Logistycznej.

Praca zostanie wydana w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Publikacja ma ukazać się pod koniec marca 2017 r. Opracowaniem, wydaniem i dystrybucją publikacji zajmuje się Agencja Rozwoju Gdyni.