Aktualność

06
listopada 2016

Gdynia otrzymała główną nagrodę w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2016 za projekt Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego. Wyróżnienie otrzymała także gmina Luzino za rewitalizację centrum.


Dwie gminy, członkowie Forum NORDA, zostały uhonorowane za dobrze zorganizowaną przestrzeń publiczną. Główna nagroda z tym roku przypadła Gdyni za projekt Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie placu wraz z budową kolejki torowej na Kamienną Górę.


Kapituła konkursu doceniła przemyślaną organizację tej przestrzeni publicznej wyróżniającej się nietypowym programem przy jednoczesnym zastosowaniu powściągliwych form. Doceniła realizację istotnego celu społecznego o skali ponadregionalnej. Uzasadniając swój werdykt komisja podkreśliła znaczenie atrakcyjnego rozwiązania zagospodarowania przestrzeni śródmiejskiej, integrującej przedstawicieli różnych środowisk i grup wiekowych. Zwróciła również uwagę na kompleksowość i wielofunkcyjność projektu, pozwalającego na wprowadzenie innowacyjnego powiązania funkcji kulturowych, rekreacyjnych, turystycznych i transportowych.


Wyróżnienie otrzymała również gmina Luzino za staranną organizację centralnej przestrzeni wsi poprzez ukształtowanie walorów przestrzeni parkowej sprzyjającej integracji społeczności lokalnej.

Do jedenastej edycji konkursu zgłoszone zostały nowe przestrzenie publiczne lub zrewitalizowane ukończone pomiędzy 1 stycznia 2014 roku, a 31 grudnia 2015 roku.
Konkurs organizuje Zarząd Województwa Pomorskiego. Jego celem jest promocja dobrych wzorców zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz uhonorowanie gmin, na terenie których tworzone są wysokiej jakości miejsca wspólne.

Wyróżnienia przyznane w konkursie:
Wyróżnienie I stopnia dla Słupska,
Wyróżnienie II stopnia dla Tczewa,

Wyróżnienie I stopnia dla gminy Luzino
Wyróżnienie II stopnia dla gminy Czarna Dąbrówka.