Aktualność

22
września 2016

Gdynia zajęła drugie miejsce w Rankingu Miast Otwartych, przygotowanym przez redakcję Dziennika Gazety Prawnej. Plebiscyt wyróżnia miasta wykorzystujące inteligentne rozwiązania, dbające o zrównoważony rozwój i skoncentrowane na potrzebach mieszkańców. 

Gdynia z wynikiem 120 punktów nieznacznie uległa Poznaniowi, który zwyciężył różnicą zaledwie 2,5 pkt. Podium uzupełnił Olsztyn. W pierwszej dziesiątce znalazły się także kolejno: Lublin, Rzeszów, Warszawa, Legnica, Bydgoszcz, Łódź, Bielsko-Biała i Toruń - to miasto było jednocześnie gospodarzem ogólnopolskiej konferencji „Miasto Plus", podczas której odbyło się rozstrzygnięcie plebiscytu.

Na podstawie nadesłanych przez uczestników ankiet, oceniana była strategia i działania Gdyni w trzech perspektywach: wykorzystania inteligentnych rozwiązań i technologii, tworzenia warunków dla zrównoważonego rozwoju oraz otwartości na dialog i zapewnienie mieszkańcom partycypacji w procesach decyzyjnych. Nasze miasto zgłosiło między innymi Cyfrowy Urząd, dzięki któremu on-line można załatwić ponad 160 urzędowych spraw, elektroniczny system odbioru pojemników na odpady, Budżet Obywatelski, e-dziennik, czy wprowadzony w całym Trójmieście system TRISTAR. Drugą pozycję udało się także zająć dzięki wysokim średnim wynikom sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, czy dużej liczbie mieszkańców Gdyni korzystających z komunikacji miejskiej. Nagrodę w imieniu władz miasta odebrał wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.

Jak podkreślają organizatorzy, celem plebiscytu jest pokazanie najlepszych praktyk w kraju, w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii na rzecz miast i ich mieszkańców. Forum było jednocześnie połączone z prezentacją dostępnych na rynku rozwiązań w takich dziedzinach jak: płatności mobilne, systemy transportowe, partycypacja społeczna, usługi finansowe, promocja turystyczna.