Aktualność

18
września 2016

Samorządy pomorskie już od 5 lat realizują wspólne projekty rozwijające nasz region w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Ważnym partnerem tych działań jest również Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA. Liczne wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia pokazują, że dzięki metropolii razem możemy więcej.
 

Wiosną 2015 roku GOM zmienił nazwę na Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Obecnie stowarzyszenie tworzy 57 jednostek samorządu terytorialnego: 21 miast, 28 gmin wiejskich i 8 powiatów. Wspólne działania przynoszą wymierne korzyści dla mieszkańców regionu. Wśród nich są między innymi zakupy energii elektrycznej, gazu ziemnego, czy oleju opałowego.  W ramach metropolitalnego porozumienia pierwszy raz w tym roku zsynchronizowany został harmonogram Budżetu Obywatelskiego, który właśnie 12 września 2016 r. ruszył w na terenie 12 samorządów, w tym Gdyni.  Jubileuszowe spotkanie przedstawicieli stowarzyszenia odbyło się w ERGO Arenie - hali, która jest doskonałym przykładem na współpracę samorządowców.


- Obecnie stowarzyszenie OMG-G-S pełni jednocześnie funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz instytucji pośredniczącej wdrażającej Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, którego pakiet inwestycyjny wynosi 1,4 mld złotych, a dofinansowanie sięga 1,1 mld złotych. Realizowane przedsięwzięcia podzielone zostały na cztery działy: transport i mobilność, środowisko i energetyka, rozwój gospodarczy i rozwój społeczny. W ramach ZIT powstaną między innymi Zintegrowane węzły przesiadkowe, dzięki którym będzie się nam podróżowało łatwiej i sprawniej. Rozwiązaniem, które bardzo mocno łączy się ze stworzeniem węzłów, jest także Rower Metropolitalny. Ma on ułatwiać dojazd do węzłów przesiadkowych i jednocześnie zachęcać mieszkańców do poruszania się bez samochodów. Według założeń dostępnych będzie około 3500 rowerów i chcemy by rozwiązanie było podobne do tych z  zachodnich miastach europejskich - tłumaczy wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała.
 
Wśród projektów realizowanych przez OMG-G-S jest m.in. program termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. W obszarze rozwoju gospodarczego programem, który plasuje Trójmiasto wśród liderów tego typu przedsięwzięć, jest TriPOLIS - współpraca inkubatorów przedsiębiorczości i parków naukowo-technologicznych. Gdynia oraz 8 innych miast z OMG-G-S przystąpiło do prac nad opracowaniem kompleksowych projektów rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych społecznie, gospodarczo i przestrzennie. Efekty zmian na terenach rewitalizowanych wpłyną na poprawę jakości życia bezpośrednio około 70 tys. osób. Łączny koszt interwencji wyniesie ok. 200 mln zł. Do końca 2016 roku rozpocznie się realizacja projektów społecznych skierowanych do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.  Celem tych działań jest znalezienie pracy dla około 1700 osób.